Spring come/gone

Mens jeg sover og trener bort hele våren og begynner å få et nogenlunde akseptabelt overblikk hva gjelder samtidskunst (og ser på sosialporno for å kompensere) forsvinner dagene fra kalenderen. Det skjer ikke så mye i mitt sjikte hva gjelder klær for tiden – ser bare frem til juni og sommerferie og nye sesonger som blir bestillingsklare. I løpet av påsken tenkte jeg å komme meg på Aase Texmon Rygh-utstillingen på Museet for samtidskunst (rå dame) og assistere kompisen min Amir med lookbook. Pluss et eget prosjekt. Ha en riktig god påske!

While I’m working out, sleeping away the entire spring, getting a lot more knowledge of contemporary art (and watching social pornography to compensate) the days just vanish from my schedule. Regarding clothing there’s quiet for a while until June comes and the new winter seasons are ready for ordering. By this Easter has gone I’ve planned to among other things get to the Aase Texmon Rygh-exhibition in Oslo (very recommended, she is practically the mother of Norwegian modernism, having done a lot of fantastic sculptural work and more), and helping my friend Amir shooting his lookbook. And a personal project. Have a good Easter everyone! 

Screen shot 2014-04-13 at 22.29.38

1, 3:
Otto Piene
Red Helium Sky Line, 1970

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*