Forskjeller mellom IPO og ICO

Forskjeller mellom IPO og ICO

Skal man gjøre en børsnotering (IPO) er man underlagt strenge juridiske krav om hva som må oppfylles. Du må skrive et prospekt hvor du beskriver spesifikke påkrevd informasjon. Dokumentet er juridisk bindende og gir grunnlag for erstatningsansvar. I prospektet må du si hva selskapet gjør, tjener, planer, osv. En ICO krever ikke enda noe spesifikt dokument, selv om mange lager en forretningsplan, som kalles Whitepaper i denne bransjen. Det er ikke noe krav om hva dette dokumentet må inneholde. Troverdigheten er større i en IPO fordi det er så strenge krav til hva som må oppgis og i tillegg kommer finanstilsynet inn og kontrollerer prosessen.

Det er også flere institusjoner, som investeringsbanker som garanterer for prosessen. ICO har ikke de samme kravene og derfor varierer troverdigheten til ICO ofte. Du må derfor bruke tid på å sette deg litt inn når skal kjøpe ico, hva selskapet gjør og hvem som står bak selskapet. En børsnotering tar mye lengre tid enn en ICO. En børsnotering tar ofte rundt 6 måneder. En ICO kan ta en måned. Tiden som kreves varierer etter hvor populært valutaen er.

En IPO tar lang tid grunnet krav fra lovgiver, mens ICO kan ta minutter eller timer. Bancor fikk inn 153 millioner dollar på 3 timer, mens Brave fikk inn 35 millioner dollar på 30 sekunder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *