Altcoins

Forskjeller mellom IPO og ICO

Forskjeller mellom IPO og ICO Skal man gjøre en børsnotering (IPO) er man underlagt strenge juridiske krav om hva som må oppfylles. Du må skrive et prospekt hvor du beskriver spesifikke påkrevd informasjon. Dokumentet er juridisk bindende og gir grunnlag for erstatningsansvar. I prospektet må du si hva selskapet gjør, tjener, planer, osv. En ICO

Read More